Vi havde samlet en god flok kvinder til en aften med fokus på Race Club og fremtiden i Race Club. Opdraget hed sig, at vi skulle bruge tid på at tale om kvinder i Race Club og endda flere kvinder i Race Club: Hvorfor? Hvordan?

Ganske klart, ganske hurtigt og ganske tydeligt gik vi derfra med en lidt anden virkelighed omkring, hvordan Race Club og kvinder er et match. Med hjælp fra Christian Lundsgaard Ottsen blev det tydeligt for os alle, at vi var ”bias” i vores forestilling. Reduceret til et spørgsmål om køn fremfor et spørgsmål om værdier, valgte vi at lægge fokus på, at der skulle flere kvinder med i Race Club. Den vigtigste lærdom fra aften må være:

  • Diversitet – vi er til for både mænd og kvinder
  • 30/70-reglen
  • Vi skal fokusere på værdierne fremfor kønnet

En snak om værdier
Konklusionen for nuværende bliver, at vi i endnu højere grad taler til indholdet og værdierne i de ting, vi foretager os. Vi er et netværk, der skal opleves. Vi er et netværk for alle køn – det er spørgsmål om indstilling, værdi og holdning. Vi søger at skabe diversitet – helt nøjagtigt omkring 20 – 30 % af det ene ”køn” kontra det andet ”køn”. Men dertil ligger også et udvidet fokus på personlighed, holdning og indstilling. Vi vil være dem, vi er. Vi vil ikke være noget for nogen, som vi ikke kan håndhæve.

Vi er til for alle de, som forstår os
Ja, det kan lyde en kende “arrogant”. Men vi vil sikre os, at vi er tydelig og klare i vores kommunikation. Vi er til for mænd, for kvinder og for det derimellem – så længe det passer ind i den fælles grundfortælling, værdierne, normerne og kulturen. Det lyder søgt, det lyder konservativt og det fremstå en smule protektonisitisk.

Men vi vil hellere samle en flok mennesker, der sammen har en fælles forståelse for, hvad der skal ske fremfor at nødtvinge os selv til at løbe ind i kvoteficerings-racet og tro på, at flere af det ene køn skaber den gyldne mellemvej. Nej, vi er blevet klogere. Og vi er blevet lykkelige over den feedback, der kom fra alle vores kvindelige medlemmer, der grunlæggende lød:

“Vi vil ikke være et kvindenetværk. Vi skal ikke forskelsbehandles. Vi insisterer på, at vi er i netværk med mændene”.

De konkrete tiltag
Vi vil kommunikere endnu omkring indholdet for netværksaftnerne. Det er vigtigt, at indholdet opvejer det faktum, at man er “væk” fra andre og endda vigtigere ting. Derfor skal fokus være på indhold, der i høj grad kan retfærdiggøre, at vi bruger vores tid på det.

Vi vil følge 70/30-reglen og sikre, at vi øger diversiteten i hvert enkelt netværksgruppe. Det kan sagtens være på demografisk niveau i første omgang, hvor især køn, alder og baggrund kan have en indvirkning. Men på sigt vil vi især søge diversiteten gennem holdninger, værdier og budskaber hos den enkelte. Det kræver et større benarbejde, hvor især processen inden et medlemsskab er vigtig.

Og det leder os frem til vores kommunikation, der med tid vil blive endnu skarpere, så det skærper alle de, der gerne vil være med i Race Club. Alle er velkomne, bevares. Og vi skal stadig drive et netværk med medlemmer, der kan skabe gode relationer, oplevelser og netværksgrupper. Men vi vil også til tider tage den til kanten, skubbe til udtrykket og sikre os, at de som forstår budskaber,e fortællingen og idéen, også er de personer, der i sidste ende bliver tiltrukket og slutteligt medlemmer. Hvem det så end er? Det er forskelligt – og forskellighed er lige netop det, vi søger.

Alt sammen giver et stort mod på tilværelsen, livet og fremiden. Nu vil vi tage arbejdshandskerne på og gå i krig med fremtiden.

Vi er undervejs – og det er dejligt.